Oferta
SliderLegalizację pobytu i pracy cudzoziemców

Kompleksowo zajmujemy się sprawami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.W Państwa imieniu występujemy o zezwolenia na pobyt i pracę, zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy, a także zajmujemy się rozliczeniami cudzoziemców za wykonywaną pracę.
Close Menu